Πρόσθεσέ το στο καλάθι αγορών:

F-1 ROCKET EVO .46-.55 EP SPORT SCALE

175.00€

  • Κωδικός/Model: GPMA1030
  • Βάρος Μεταφοράς: 5Kgr
  • Κατασκευάζεται από: GREATPLANES


This is the Great Planes Glow or Electric Powered, Radio Controlled,     
                     F1 Rocket Evo Sport Scale Airplane.                      
                                                                              
FEATURES: Construction: All wood built-up airframe                            
          Wings: One piece, with plywood wing joiner                          
          Aileron Control: Dual servo, flaperon mixing possible for slower    
            landing speeds                                                    
          Cowl: Fiberglass, painted to match MonoKote trim scheme             
          Covering: Top Flite MonoKote                                        
          Wheel Pants: Fiberglass, painted to match MonoKote trim scheme      
          Engine Mount: Two-piece composite                                   
          Motor Mount: Plywood                                                
          Landing Gear: Two-piece prebent aluminum painted white, with        
            prebent tailwheel wire and steerable tailwheel                    
          Wheels: Foam, two main 3" (76.2mm) diameter, 1" (25.4mm) diameter   
            tailwheel                                                         
          Pilot Bust: Painted and detailed                                    
          Battery Compartment: Accessed through canopy                        
          Spinner: White plastic 2.5" (63.5mm) diameter                       
          Warranty: Great Planes Model Manufacturing Company guarantees this  
            kit to be free from defects in both materials and workmanship at  
            the date of purchase. This warranty does not cover any component  
            parts damaged by use or modification.                             
                                                                              
INCLUDES: ARF F1 Rocket Evo Sport Scale Airplane with wheels, engine mount,   
            pilot figure, complete hardware packages for either glow or       
            electric power, wheels, landing gear, and instruction manual      
                                                                              
REQUIRES: Radio: 4-channel, with minimum 5 servos                             
          Extensions: Two 6" (150mm) for aileron harness                      
          Y Harness: One, for ailerons                                        
          ESC: 60A if using brushless motor                                   
          Batteries: Two 11.1V 3200mAh LiPo if using brushless motor          
          Engine: 2-stroke .46-.55 cu in (7-9 cc) OR 4-stroke .70 (11.5 cc) OR
          Motor: 55A brushless                                                
          Propeller, building and field equipment                             
                                                                              
SPECS:    Wingspan: 52" (1320mm)                                              
          Wing Area: 448 sq in (28.9 sq dm)                                   
          Wing Loading: 31 oz/sq ft (95 g/sq dm)                              
          Length: 44" (1120mm)                                                
          Weight: 6-7 lbs (2.7-3.1 kg)                                        
          Center of Gravity: 3-1/4" (83mm) from the leading edge of the wing at
            the fuselage sides                                                
          Control Throws:            Low                    High              
          Elevator, up & down:    1/2" (13mm) 12°        7/8"  (22mm) 20°     
          Rudder, right and left: 1"   (25mm) 15°      1-1/2"  (38mm) 24°     
          Ailerons, up & down:    1/4" (6mm)  12°        7/16" (11mm) 20°     
                                                                              
COMMENTS: Following are the Top Flite MonoKote colors used on this model, and 
            stock numbers for 6' rolls:                                       
             Jet White,  TOPQ0204        Metallic Plum, TOPQ0403              
             Cub Yellow, TOPQ0220        Metallic Blue, TOPQ0402              

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.234.190.237
Designed & Hosted by Dynamic Promotion - 4website.gr
Web Hosting - Eshop Solutions