Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα

Τιμοκατάλογος για Εκτύπωση.

Εμφάνιση 6140 προϊόντων, πατήστε στα links για περισσότερες λεπτομέρειες του προϊόντος.

English  Greek  
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Multirotors

Σελίδα: 1/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
Ready To Fly
Freex
MCFX-01R 
390.00
MCFX-01W 
390.00
MCFX-02R 
435.00
MCFX-02W 
435.00
FreeX Parts
FX4-022 
145.00
FX4-025 
65.00
FX4-032 
35.00
FX4-006 
27.00
FX4-005 
27.00
FX4-011 
20.00
FX4-012 
20.00
FX4-023 
20.00
FX4-024 
20.00
FX4-008 
95.00
FX4-001-1 
30.00
FX4-001 
30.00
FX4-010 
45.00
FX4-009 
45.00
FX4-002-1 
8.00
FX4-002 
8.00
FX4-031 
16.00
FX4-017 
3.50
FX4-019 
35.00
FX4-007 
1.50
FX4-013 
4.50
FX4-014 
6.00
FX4-033 
2.50
FX4-026 
4.00
FX4-003 
9.50
FX4-028 
29.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Airplanes

Σελίδα: 2/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
Trainers, Sport, ARF
HCAA2016 
98.00
GPMA1220 
160.00
GPMA1221 
165.00
GPMA1363 
405.00
GPMA1036 
115.00
GPMA1200 
160.00
GPMA1201 
255.00
GPMA1202 
165.00
GPMA1210 
350.00
GPMA1030 
175.00
GPMA1224 
395.00
GPMA1044 
340.00
HCAA2125 
135.00
HCAA2025 
165.00
GPMA1208 
195.00
GPMA1311 
240.00
GPMA1019 
295.00
GPMA1018 
210.00
GPMA1010 
165.00
GPMA1042 
188.00
HCAA2020 
98.00
Aerobatic ARF
GPMA1410 
365.00
GW-EX010B 
245.00
GW-EX010C 
245.00
GW-EX007B 
285.00
GW-EX007D 
285.00
GW-EX001C 
330.00
GW-EX011C 
340.00
GW-GX006C 
395.00
GW-EX008A 
390.00
GW-GX005C 
415.00
GW-GX005A 
415.00
GW-GX005D 
415.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
GW-GX009B 
495.00
GW-GX009D 
495.00
GW-GX002C 
495.00
GW-GX002D 
495.00
GW-GX018A 
545.00
GW-GX018B 
545.00
GPMA1431 
295.00
GW-GX016A 
490.00
GPMA1281 
280.00
GPMA1414 
536.00
H-G020001C 
369.00
H-G035016C 
455.00
H-G035016A 
455.00
H-G060012C 
695.00
H-G060012B 
695.00
H-E120001A 
450.00
A-E050007A 
285.00
H-G060011B 
695.00
H-G060011C 
695.00
B-E050007A 
230.00
GPMA1425 
420.00
LA060C 
358.00
LA060B 
358.00
LA074B 
570.00
LA074A 
570.00
LA074C 
570.00
H-G050006A 
645.00
GW-CU343D 
695.00
GW-CU246B 
495.00
H-G050005A 
645.00
GW-CU242D 
465.00
GPMA1270 
216.00
GPMA1272 
255.00
GPMA1230 
690.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Airplanes

Σελίδα: 3/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
Scale ARF
GPMA1431 
295.00
TOPA0951 
458.57
GPMA1435 
510.00
TOPA0703 
860.00
TOPA0710 
595.00
TOPA0714 
920.00
TOPA0700 
650.00
TOPA0704 
880.37
TOPA0706 
820.00
TOPA0708 
760.00
TOPA0712 
860.00
TOPA0955 
395.00
TOPA0950 
419.84
GPMA1311 
240.00
GPMA1345 
480.00
GPMA1350 
495.00
GPMA1295 
575.00
Speed Planes A.R.F
GPMA1265 
135.00
Electric Airplanes
FLZA3312 
226.00
FLZA4032 
290.00
FLZA4022 
220.00
GPMA1574 
180.00
GPMA7500 
283.97
GPMA1800 
170.00
GPMA1142 
130.00
GPMA1186 
189.00
FLZA4312 
255.00
GPMA1141 
90.00
GPMA1165 
105.00
GPMA1485 
225.00
GPMA1575 
240.00
GPMA1161 
140.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
GPMA1166 
180.00
FLZA4324 
255.00
Kit Airplanes
TOPA0300 
290.00
TOPA0500 
350.18
TOPA0215 
140.00
TOPA0140 
220.00
GPMA0510 
225.00
TOPA0160 
320.00
Sailplanes
GBGA1082 
140.00
GPMA1070 
135.00
GPMA1060 
65.00
GPMA1805 
115.00
GPMA1065 
225.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 4/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
Helicopter Kit .30-.90Size
Helicopters .30Size
JR88206 
264.00
Helicopters .50Size
JR88227 
530.00
JR88210 
295.00
JR88216 
420.00
JR88151 
870.00
JR98021 
550.00
Helicopters .60-70Size
0414-900 
465.00
0414-900COMBO 
755.00
0414-925 
550.00
Helicopters .90Size
JR88170 
465.00
JR88134 
1,600.00
JR88182 
2,050.00
JR98012 
850.00
JR98030 
1,290.00
Helicopters w/petrol engine
JR88156 
2,320.00
JR88157 
1,870.00
JR88250 
2,850.00
Helicopter Electric
KX015059A 
175.00
KX015042TA 
540.00
Helicopter Spare Parts
ALIGN HELI Parts
HS1000T 
11.08
HS1052T 
10.68
HS1131T 
39.72
HS1042T 
18.60
HS1158T-01 
13.00
HS1053T 
11.09
HS1055T 
15.62
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
HS1225T 
42.00
HS1251T 
5.97
HS1188T-84 
6.97
HS1254T 
4.00
HS1244T-75 
22.00
HS1215T-84 
28.93
HS1081T-84 
19.94
HS1207T-84 
18.95
HS1248T-84 
32.92
HS1196T-84 
7.97
HS1068T 
10.35
HS1069T 
10.96
HS1100T 
11.18
HS1188T 
6.58
HS1082T 
4.63
HS1232T 
3.98
HS1202T 
7.52
HS1074T 
3.02
HS1050T 
2.52
HS1033T 
4.81
HS1030T 
4.49
HS1028T 
5.00
HS1029T 
4.70
HS1058T 
4.55
HS1031T 
4.92
HS1032T 
4.47
HS1124T 
8.00
HS1214T-00 
5.97
HS1144T-75 
8.49
HS1144T-00 
8.97
HS1037T 
8.45
HS1045T 
5.07
HS1212T 
3.93
HZ019T 
11.50
HS1093T 
22.63
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 5/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
HS1092T 
31.98
HS1183T-00 
21.00
HS1010T-1 
8.07
HS1075T 
11.02
HS1085T 
10.00
HS1038T 
6.97
HT1003T 
8.00
HS1009T 
6.00
HS1003T 
6.00
HS1097T(HS1067T) 
13.75
HS1086T 
9.01
HS1059T(HS 1005T) 
6.01
HS1046T 
7.02
HS1191T 
3.98
HS1006T 
4.00
HS1184T 
3.98
HS1072T 
12.00
HS1194T 
1.98
HZ015T 
2.63
HZ027T 
3.72
HS1217T 
11.00
HS1265T 
2.98
HY001T 
3.76
HZ022T 
3.00
HS1101T 
5.97
HS1098T 
7.97
HS1014T-1 
7.97
HS1118T 
7.97
HS1027T 
7.74
HS1034T 
2.73
HS1130T 
3.97
HS1119T 
3.76
HS1195T 
1.98
HS1012T-1 
15.21
HS1044T 
18.60
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
HS1140T 
10.93
HS1070T 
11.93
HS1071T 
5.97
HS1002T-1 
3.75
HS1011T-2 
7.14
HS1215T-72 
28.58
HS1207T-72 
17.89
HS1197T-72 
34.85
HS1216T-84 
9.97
HS1203T 
7.95
HS1196T-72 
7.52
HS1091T 
9.06
HZ020T 
6.23
HZ021T 
4.91
HS1151T 
8.47
HS1236T 
4.98
HS1219T-84 
10.11
HS1185T 
16.01
HS1051T 
18.00
HS1229T 
6.88
HS1026T 
6.58
HZ026T 
4.00
HS1230T 
1.96
HP2011T(HP2009T) 
11.08
HP2014T 
16.05
HS1193T 
4.78
HZ010T 
3.77
HS1123T-75 
5.98
HS1269T 
42.00
HS1115T-75 
21.68
HS1035T 
2.06
HS1261T 
6.97
HS1155T 
11.29
HS1150T-75 
18.89
D03876T 
3.98
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 6/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
D03773T 
3.76
HS1234T 
3.00
HS1041T 
6.60
HS1016T-00 
4.00
HS1020T-1 
7.32
HS1077T 
6.89
HS1013T-1 
8.23
HS1023T-1 
8.07
HS1079T 
10.08
HS1176T 
10.89
HS1017T 
4.01
HS1221T 
7.00
HS1019T 
3.52
HS1047T 
5.63
HS1096T 
3.96
HS1022T 
7.13
HS1208T 
5.00
HS1175T 
12.19
HS1078T 
11.39
HS1135T 
13.93
HS1147T 
3.77
HS1021T 
5.17
HS1139T 
6.96
HS1018T 
4.91
HS1043T 
7.52
HS1018T-06 
5.01
HS1073T 
11.31
HS1007T 
8.00
Hirobo HELI Parts
0403-239 
8.89
0403-011 
2.83
2525-001 
4.27
2525-005 
11.26
0404-746 
38.25
0414-111 
7.18
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
0402-018 
16.89
0402-023 
12.32
0403-939 
490.00
0403-937 
485.00
0403-938 
370.00
2521-049 
4.26
2524-015 
3.16
2522-014 
4.26
2522-028 
3.97
2522-023 
3.77
2522-024 
4.76
2522-001 
3.53
2522-002 
4.76
2522-004 
4.10
2522-021 
4.76
2522-007 
4.35
2522-009 
4.76
2522-011 
4.76
2522-008 
4.76
2522-029 
5.50
2522-022 
5.50
2522-010 
4.43
0414-129 
4.50
0403-236 
4.51
0403-033 
23.94
0402-016 
35.00
0402-640 
21.13
2500-048 
10.78
2500-047 
11.30
2500-057 
8.49
2500-063 
11.48
2500-086 
9.05
2500-036 
13.56
2500-070 
9.35
2500-095 
13.56
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 7/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
2500-067 
13.56
2500-061 
9.42
2500-016 
9.52
2500-062 
9.05
2500-085 
11.61
2500-055 
10.83
2500-003 
9.05
2500-056 
10.41
2500-054 
12.00
2500-065 
12.00
2500-046 
12.00
2500-060 
12.00
2500-079 
9.82
2500-045 
12.00
2500-027 
9.05
2500-066 
11.75
2500-044 
9.05
2500-091 
16.30
2500-080 
9.05
2500-076 
13.56
0402-260 
20.29
0403-223 
11.26
2500-051 
9.61
0402-138 
12.38
0402-136 
14.68
0402-137 
13.96
0404-642 
26.57
0404-641 
22.54
0402-221 
13.56
0401-010 
90.09
0403-210 
11.26
2500-088 
13.14
2521-016 
5.50
2500-089 
10.03
2500-050 
13.50
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
2500-073 
13.50
2500-078 
12.00
2539-011 
3.27
2539-010 
3.50
0414-147 
23.93
0402-262 
3.40
0403-255 
28.00
0403-030 
5.34
0414-148 
6.83
2532-039 
3.36
2532-031 
6.34
2532-016 
5.63
2532-021 
6.80
0414-195 
20.25
2523-015 
31.50
2523-008 
22.54
0403-231 
4.38
0403-203 
11.48
0404-214 
53.18
0402-805 
6.36
0404-034 
37.98
0403-224 
39.43
0412-118 
31.12
0412-117 
29.97
0403-043 
46.54
0402-017 
9.03
0403-014 
6.80
0403-225 
30.00
0414-162 
26.21
0412-119 
21.48
0403-015 
3.46
0403-221 
3.40
2521-027 
4.76
2521-080 
5.50
2521-078 
4.76
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 8/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
2521-093 
4.76
2521-105 
3.15
2521-094 
4.76
2521-001 
5.50
2521-085 
5.50
2521-064 
4.76
2521-063 
4.76
2521-067 
4.76
2521-081 
4.10
2521-039 
5.50
2521-058 
5.50
2521-082 
5.50
2521-061 
5.50
2521-079 
5.50
2521-065 
4.76
2521-066 
3.40
2521-100 
4.50
0414-128 
3.65
0403-056 
10.68
0403-234 
9.03
0404-625 
5.03
0403-229 
6.60
0404-009 
4.03
0402-021 
7.92
0403-228 
4.51
0402-045 
8.00
0403-059 
19.95
0403-040 
10.68
0403-244 
16.89
0414-117 
2.12
0403-018 
14.68
0404-640 
9.03
0404-308 
7.98
0403-245 
6.80
0414-116 
20.25
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
0400-014 
6.80
0414-118 
6.75
0403-021 
3.40
0414-123 
4.03
0414-124 
4.03
2511-025 
4.50
2511-003 
5.63
2511-006 
5.63
2511-016 
5.63
2511-008 
5.63
2511-018 
4.00
0403-206 
2.25
0402-006 
3.15
0404-606 
9.03
0412-104 
3.26
0402-025 
4.87
2524-004 
4.00
0412-166 
2.73
0404-069 
12.00
0404-794 
15.12
0414-134 
6.75
0414-130 
4.73
0403-233 
9.03
0403-055 
6.69
0403-235 
5.63
0404-026 
26.57
0403-028 
7.98
0414-132 
5.26
0403-230 
22.54
0404-119 
106.30
0404-736 
38.00
0404-118 
18.40
0414-169 
13.37
0404-122 
172.00
0404-057 
32.84
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 9/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
0404-695 
39.40
0404-730 
23.00
0404-099 
47.29
2525-006 
7.48
2525-007 
7.43
0402-545 
2.36
0404-212 
13.31
0414-107 
6.75
0414-103 
5.76
0414-104 
20.35
0414-106 
4.50
0414-105 
11.01
0414-102 
3.56
0414-108 
16.06
0414-101 
7.19
0414-152 
9.00
2506-016 
2.61
2506-004 
0.78
2506-030 
9.00
2506-005 
0.84
2506-006 
2.00
2506-021 
3.17
2506-029 
4.50
0403-227 
22.54
0404-003 
19.50
0403-065 
15.96
0403-314 
50.00
0404-045 
10.15
0403-242 
18.02
0403-307 
18.00
0402-047 
10.15
2506-036 
2.00
2506-042 
2.56
2506-009 
0.90
2506-019 
1.68
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
2506-028 
4.51
2506-018 
5.63
2506-012 
6.00
2506-038 
4.50
0412-103 
8.00
0412-105 
9.39
0412-102 
2.15
0412-107 
5.80
0412-106 
4.00
0412-101 
5.23
0412-211 
8.24
0412-213 
6.31
0412-212 
4.79
0412-214 
5.70
0404-314 
33.22
0403-262 
55.11
0403-260 
42.77
0403-273 
50.00
0403-267 
70.00
0403-263 
24.07
0403-264 
27.05
2539-015 
6.00
0402-031 
8.00
0403-241 
9.03
0403-022 
2.26
0404-304 
13.31
2400-019 
3.00
2400-016 
1.95
2400-013 
2.00
2511-020 
4.50
0402-271 
17.82
2504-001 
19.20
2504-003 
15.05
0403-027 
7.98
0403-029 
12.38
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 10/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
0402-338 
84.45
0402-336 
3.40
0402-339 
20.29
0402-331 
5.63
2505-009 
7.08
2505-013 
2.27
2505-006 
1.60
2535-001 
1.17
0402-057 
28.18
0414-109 
45.00
0414-121 
27.00
0403-238 
28.18
0404-042 
33.22
0404-041 
37.15
0404-303 
33.22
0403-219 
3.83
0414-113 
6.69
0403-063 
15.96
0403-218 
6.78
0404-750 
11.26
0402-014 
3.00
0414-122 
8.00
0403-240 
9.03
0404-088 
13.31
0400-004 
2.00
0400-017 
16.89
0400-016 
16.89
0402-607 
13.14
0402-612 
45.08
0403-046 
8.15
2509-004 
2.00
2509-003 
3.15
0403-032 
3.33
0402-107 
6.80
0402-103 
7.92
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
0402-112 
11.26
0402-101 
7.92
0402-105 
15.77
0402-104 
7.92
2529-010 
2.02
2529-008 
2.25
0404-316 
30.57
0414-146 
11.20
2533-005 
0.68
2533-024 
4.50
2509-012 
2.25
0404-022 
6.69
0403-209 
4.50
0403-026 
4.69
2530-004 
3.48
2530-005 
2.00
2530-010 
3.40
2530-012 
4.00
0404-023 
3.40
0412-112 
1.67
0403-216 
10.15
0402-712 
7.52
0402-715 
2.84
2524-003 
3.40
2524-005 
3.40
2524-001 
4.10
2509-015 
4.50
2509-016 
4.50
0403-213 
8.00
0403-008 
10.68
0414-110 
7.43
0403-308 
6.75
0414-137 
3.79
0403-249 
3.34
0404-643 
4.38
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 11/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
0403-305 
6.00
0403-248 
3.60
0414-135 
11.25
0404-402 
16.81
0404-403 
17.67
0402-305 
6.80
0402-301 
31.00
0402-306 
11.26
0402-304 
39.43
0402-318 
5.88
0402-308 
18.81
0402-303 
76.59
0402-310 
9.03
0402-366 
9.03
0402-314 
5.63
0402-312 
10.78
0402-313 
5.63
0412-152 
20.33
0412-217 
4.78
0412-158 
3.51
0412-199 
3.50
0412-131 
8.00
0412-132 
3.55
0412-133 
6.00
0412-205 
4.28
0412-168 
73.95
0412-134 
4.00
0412-135 
4.00
0412-123 
14.00
0412-220 
17.88
0412-223 
12.79
0412-137 
7.59
0412-222 
5.47
0412-136 
6.05
0412-109 
28.40
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
0412-218 
18.86
0412-128 
20.00
0412-108 
6.00
0412-215 
3.81
0412-113 
5.04
0412-130 
7.12
0412-142 
5.50
0412-143 
3.87
0412-141 
8.14
0412-216 
3.89
0412-129 
10.00
0412-219 
7.19
0412-120 
3.76
0412-167 
12.00
0412-221 
16.83
0412-149 
3.69
0412-150 
3.00
0412-151 
8.58
0412-147 
11.25
0412-146 
15.56
0412-139 
5.57
0412-145 
9.85
0412-154 
6.75
0412-236 
7.99
0412-144 
11.25
0412-111 
4.13
0402-580 
14.00
0402-583 
27.00
0402-280 
29.00
0402-579 
49.00
0402-598 
26.41
0402-127 
24.76
0402-259 
9.03
0402-586 
15.92
0402-591 
36.75
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 12/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
0402-574 
67.91
0402-284 
17.41
0402-603 
56.00
0402-285 
17.93
0402-582 
28.67
0402-613 
16.00
0402-253 
3.40
0402-128 
20.29
0402-596 
5.63
0402-585 
10.90
0402-602 
17.91
0402-139 
18.02
0402-601 
2.18
0402-576 
36.00
0402-642 
25.11
0414-114 
15.00
0403-201 
6.80
0404-213 
29.21
0414-120 
31.50
0403-067 
21.29
0403-237 
23.38
0404-007 
6.69
0404-305 
15.96
0402-053 
22.54
0403-068 
15.96
0403-066 
7.98
0402-523 
3.26
0402-526 
71.95
0402-536 
22.08
0402-505 
8.24
0402-520 
27.01
0402-524 
12.22
0402-518 
5.63
0402-522 
3.91
0402-525 
5.22
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
0402-512 
5.88
0402-507 
4.68
0402-511 
4.24
0402-527 
3.01
0402-506 
6.64
0402-514 
15.96
0402-519 
87.00
0402-508 
5.23
0402-521 
6.18
0402-510 
31.83
0412-001 
50.65
0402-529 
3.55
0402-528 
3.46
0402-515 
7.76
0402-502 
4.62
0402-509 
12.64
0402-641 
9.33
2539-001 
5.63
2539-006 
4.00
0412-002 
9.03
0412-003 
13.56
0412-004 
9.03
0404-206 
8.70
0403-259 
8.04
0402-535 
6.83
0404-333 
15.00
0404-027 
2.70
0402-639 
2.35
0403-217 
5.63
0403-010 
14.02
0414-163 
3.41
0403-205 
5.63
0403-208 
11.10
0404-811 
6.91
0404-222 
53.18
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 13/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
0402-055 
5.53
0401-004 
13.56
0404-601 
22.54
0402-272 
3.47
0404-345 
5.63
0403-069 
14.00
0404-728 
11.26
0402-803 
8.65
0402-020 
7.92
0403-039 
30.57
0404-033 
39.86
2504-022 
5.15
0403-202 
3.28
2526-001 
4.76
2523-006 
8.22
0402-413 
30.63
0404-532 
2.00
0404-504 
19.95
0404-552 
15.64
0404-522 
13.31
0404-547 
4.90
0404-546 
26.57
0404-515 
20.25
0404-516 
5.34
0404-537 
4.03
0404-526 
23.94
0404-525 
90.33
0404-530 
6.69
0404-524 
15.96
0404-529 
13.31
0404-519 
4.00
0404-518 
10.68
0404-805 
4.50
0404-503 
23.94
0412-185 
31.50
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
0414-220 
36.64
0404-101 
4.00
0404-662 
3.67
0414-165 
3.82
0403-076 
19.95
0414-221 
41.03
0402-644 
8.70
0414-145 
15.75
0404-796 
3.78
0403-246 
5.63
0403-048 
12.17
0402-058 
4.50
0402-074 
7.87
0403-304 
6.79
2523-004 
2.25
0404-311 
6.69
2523-017 
5.66
2523-009 
16.89
0414-149 
10.25
0414-150 
3.76
0403-251 
9.03
0404-231 
15.96
0404-324 
10.68
0414-164 
6.13
0403-024 
6.80
0404-336 
8.00
0403-247 
8.00
0414-139 
4.50
0414-140 
4.50
0403-253 
4.51
0403-252 
4.51
0414-142 
3.87
0403-053 
33.22
0404-321 
2.70
0414-141 
3.90
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 14/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
0404-322 
15.96
0414-119 
4.10
0414-143 
9.00
0403-306 
4.78
0403-061 
9.34
0404-201 
10.68
0414-138 
14.00
0403-243 
7.92
0403-220 
3.27
2534-005 
1.17
2534-013 
2.27
2534-003 
1.17
2537-002 
4.25
2504-015 
11.62
2504-028 
12.68
2504-027 
13.12
2504-014 
20.29
2504-024 
22.54
0402-030 
3.51
0403-019 
3.40
2505-015 
2.87
0403-085 
4.00
0404-711 
7.41
0404-218 
21.29
0403-256 
8.00
0403-079 
12.07
0404-560 
15.96
0404-557 
10.68
0404-558 
13.31
0404-555 
66.44
0404-550 
62.45
0404-548 
39.86
0404-549 
47.84
0404-556 
29.21
0404-210 
13.31
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
0403-204 
33.41
0402-207 
8.04
0402-201 
9.34
0402-208 
9.05
0402-254 
12.00
0402-217 
5.36
0402-206 
3.23
0402-205 
13.93
0402-228 
5.61
0402-202 
5.71
2525-008 
11.25
0414-136 
10.52
JR HELI Parts
JR96275 
4.00
JR96260 
130.00
JR96151 
99.00
JR96298 
17.36
JR96303 
25.00
JR96322 
20.00
JR96324 
20.00
JR96310 
27.00
JR96308 
25.00
JR83026 
25.00
JR96130 
28.00
JR96102 
20.00
JR83025 
55.00
JR96296 
10.00
JR96295 
19.00
JR70172 
26.00
JR70171 
14.00
JR93004 
48.00
JR93007 
145.00
JR70170 
39.00
JR70169 
38.00
JR96087 
40.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 15/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR96039 
38.00
JR60036 
3.50
JR70012 
4.50
JR70014 
6.00
JR70015 
9.00
JR70016 
12.00
JR83121 
140.36
JR84030 
188.96
JR84034 
390.00
JR61216 
89.00
JR70474 
3.50
JR96015 
50.00
JR61112 
28.00
JR96294 
12.00
JR96293 
145.00
JR70212 
--.--
JR70184 
3.79
JR70494 
4.50
JR70185 
3.50
JR70509 
7.00
JR70298 
3.10
JR70079 
3.50
JR70101 
3.50
JR70201 
3.50
JR70466 
3.50
JR70164 
3.00
JR70211 
2.50
JR70210 
10.00
JR70310 
8.00
JR61182 
8.50
JR96271 
10.00
JR96266 
44.00
JR96160 
22.00
JR60522 
22.00
JR60523 
23.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR96009 
28.00
JR60157 
30.00
JR96216 
3.00
JR81065 
15.00
JR60261 
22.00
JR60015 
9.00
JR96226 
--.--
JR96304 
2.50
JR96305 
2.60
JR96187 
17.38
JR96188 
5.35
JR60111 
52.00
JR91002 
26.00
JR60092 
54.00
JR96142 
6.00
JR96117 
20.00
JR96099 
12.00
JR96079 
10.29
JR96139 
10.00
JR61106 
7.00
JR96167 
7.00
JR96285 
7.00
JR96284 
7.00
JR96168 
7.00
JR70107 
9.00
JR70196 
8.50
JR96166 
8.00
JR70526 
4.00
JR70461 
9.00
JR82286 
27.49
JR82180 
29.96
JR70279 
5.00
JR96191 
22.00
JR60947 
45.00
JR96190 
3.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 16/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR81057 
19.00
JR81018 
17.00
JR91001 
20.00
JR81052 
15.00
JR81049 
15.00
JR81041 
15.00
JR81032 
15.00
JR81022 
17.00
JR81033 
15.00
JR81021 
17.00
JR81051 
16.00
JR81028 
18.00
JR81043 
16.00
JR81037 
18.00
JR81060 
15.00
JR81046 
18.00
JR81067 
18.00
JR81023 
18.00
JR81044 
20.00
JR81054 
18.00
JR81068 
18.00
JR81056 
18.00
JR81055 
11.27
JR81039 
19.00
JR81019 
18.00
JR81025 
10.57
JR81026 
18.00
JR81031 
15.00
JR81036 
16.00
JR81030 
16.00
JR81038 
16.00
JR81059 
15.00
JR81053 
15.00
JR81069 
17.00
JR81034 
18.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR81047 
19.28
JR81070 
18.00
JR81024 
17.00
JR81029 
18.00
JR81027 
25.00
JR80030 
2.78
JR80091 
4.00
JR80171 
3.24
JR80201 
5.00
JR80132 
3.00
JR81015 
2.50
JR82287 
18.00
JR82202 
--.--
JR70325 
3.20
JR70583 
8.00
JR80187 
4.50
JR80108 
--.--
JR80115 
4.50
JR80009 
5.50
JR80117 
4.50
JR80131 
5.00
JR80005 
5.00
JR80074 
4.50
JR92018 
65.00
JR96018 
62.00
JR61068 
45.00
JR96321 
22.00
JR61429 
200.00
JR61061 
159.00
JR60948 
185.00
JR96265 
125.00
JR96336 
120.00
JR83090 
70.00
JR60949 
49.00
JR61060 
87.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 17/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR60946 
135.00
JR61067 
52.00
JR83087 
87.00
JR83089 
47.00
JR83007 
20.00
JR60951 
52.00
JR83081 
75.00
JR83082 
30.36
JR83041 
69.00
JR61428 
200.00
JR61430 
21.00
JR61431 
21.00
JR96127 
22.00
JR96126 
40.00
JR61069 
55.00
JR96333 
29.00
JR60954 
59.00
JR96085 
90.00
JR96273 
7.00
JR96073 
154.00
JR61215 
7.00
JR61104 
32.00
JR61175 
48.00
JR61166 
89.00
JR61046 
22.79
JR60906 
26.99
JR60968 
17.00
JR60977 
59.00
JR92031 
52.00
JR92032 
52.00
JR96092 
90.00
JR61089 
52.00
JR61111 
52.00
JR96335 
40.00
JR96182 
39.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR60724 
57.00
JR61191 
48.00
JR60929 
58.00
JR96089 
89.00
JR70007 
2.50
JR70451 
4.50
JR70080 
4.00
JR70285 
3.50
JR60722 
57.00
JR60003 
37.00
JR61192 
58.00
JR60923 
76.00
JR96086 
95.00
JR70189 
6.50
JR83076 
16.00
JR83075 
23.00
JR70448 
6.00
JR94019 
4.50
JR70206 
5.50
JR60174 
13.00
JR60011 
5.80
JR60110 
24.00
JR96006 
22.00
JR96002 
10.00
JR96287 
32.00
JR60721 
49.00
JR61193 
29.00
JR61032 
25.00
JR61031 
18.00
JR96177 
12.00
JR96003 
12.00
JR70149 
7.50
JR70020 
7.50
JR70021 
9.00
JR96161 
7.50
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 18/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR96283 
8.00
JR96001 
9.00
JR60732 
9.50
JR96004 
15.00
JR60043 
3.50
JR70456 
12.00
JR70458 
13.00
JR70527 
8.00
JR60231 
7.00
JR70177 
5.00
JR70311 
8.00
JR70570 
8.00
JR70457 
8.00
JR70496 
8.50
JR70289 
6.00
JR70464 
7.50
JR70463 
8.00
JR70525 
9.00
JR70518 
8.00
JR61222 
7.00
JR61078 
3.50
JR60901 
7.50
JR60288 
--.--
JR61107 
3.84
JR60965 
5.50
JR96344 
1.73
JR60943 
24.00
JR61071 
10.00
JR60939 
8.00
JR60944 
16.00
JR61172 
17.00
JR61219 
--.--
JR61213 
17.72
JR61173 
14.00
JR61103 
12.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR96244 
22.00
JR96134 
18.00
JR61070 
13.02
JR60189 
5.50
JR70095 
5.00
JR70069 
6.50
JR96320 
20.00
JR60719 
9.50
JR61090 
27.00
JR60002 
9.50
JR96197 
22.00
JR81016 
2.50
JR96270 
27.00
JR96164 
22.00
JR96269 
36.00
JR60020 
8.00
JR60434 
9.50
JR60021 
8.00
JR96272 
27.00
JR96165 
7.00
JR61116 
21.00
JR60008 
17.50
JR96276 
62.00
JR60925 
130.26
JR96075 
55.00
JR96288 
45.00
JR96176 
37.00
JR60984 
52.00
JR70106 
12.00
JR60019 
30.00
JR96011 
34.00
JR96178 
6.50
JR80065 
4.50
JR80135 
2.50
JR80032 
2.70
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 19/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR80031 
2.70
JR61076 
10.00
JR96122 
15.61
JR96155 
7.00
JR61165 
12.00
JR96264 
35.00
JR96154 
24.00
JR96111 
17.00
JR61109 
15.00
JR83101 
17.00
JR61075 
16.47
JR61209 
32.00
JR70500 
6.00
JR70521 
11.00
JR61050 
12.00
JR96156 
5.00
JR96005 
17.00
JR61066 
13.00
JR70190 
6.00
JR70048 
7.00
JR70023 
3.00
JR60117 
17.54
JR60119 
21.00
JR96267 
27.00
JR96278 
25.00
JR96312 
12.00
JR70462 
5.50
JR96279 
24.00
JR60028 
9.50
JR61329 
7.00
JR96171 
14.00
JR96172 
10.00
JR60191 
12.50
JR96170 
12.00
JR61194 
24.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR82200 
220.00
JR60007 
5.00
JR60934 
26.00
JR61217 
20.00
JR70524 
4.50
JR96125 
36.00
JR82276 
46.02
JR82282 
175.00
JR96243 
110.00
JR96135 
72.00
JR82273 
150.00
JR82241 
195.00
JR60298 
12.50
JR61059 
25.00
JR60924 
35.00
JR70034 
8.50
JR96124 
74.00
JR96173 
22.00
JR80048 
2.00
JR80041 
2.00
JR80042 
2.00
JR80043 
2.00
JR80044 
2.00
JR80045 
2.00
JR80046 
2.00
JR60269 
18.00
JR83038 
285.00
JR96175 
12.00
JR70507 
9.00
JR96251 
7.00
JR96144 
2.14
JR60176 
3.50
JR70498 
8.00
JR96169 
15.00
JR61187 
5.50
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 20/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR61081 
10.00
JR96065 
52.00
JR61167 
8.00
JR96255 
6.00
JR96137 
5.00
JR96093 
2.00
JR61401 
14.60
JR96101 
28.00
JR81001 
25.00
JR61074 
90.00
JR60845 
125.00
JR60953 
65.13
JR61255 
55.00
JR60464 
55.00
JR60319 
45.00
JR60322 
45.00
JR60444 
39.00
JR60415 
135.00
JR60445 
22.00
JR60368 
32.00
JR61028 
92.00
JR60981 
35.00
JR60328 
110.00
JR60956 
7.50
JR60530 
42.00
JR60211 
11.00
JR70476 
--.--
JR60359 
28.00
JR60325 
110.00
JR60360 
32.00
JR60366 
26.00
JR70293 
6.19
JR60478 
29.00
JR61002 
19.00
JR61001 
42.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR60320 
52.00
JR60323 
45.00
JR60990 
125.00
JR60992 
52.00
JR61049 
65.00
JR61120 
21.00
JR96208 
14.00
JR82203 
52.00
JR82293 
--.--
JR70001 
9.00
JR70002 
9.00
JR70053 
3.50
JR70078 
3.79
JR60797 
--.--
JR60227 
18.00
JR89010 
2.02
JR89009 
5.33
JR89008 
4.04
JR60791 
--.--
JR60219 
16.00
JR60242 
34.81
JR81005 
14.64
JR61123 
19.00
JR61445 
30.00
JR96115 
24.00
JR96211 
14.00
JR96210 
14.00
JR61122 
16.00
JR61093 
5.50
JR61121 
15.00
JR96245 
17.00
JR61094 
12.00
JR60740 
11.00
JR96147 
9.00
JR96152 
2.69
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 21/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR60499 
14.00
JR60338 
25.00
JR61000 
25.00
JR61426 
12.30
JR61084 
13.00
JR60536 
32.00
JR60440 
--.--
JR61062 
25.00
JR61083 
54.00
JR61188 
27.00
JR96282 
14.00
JR61105 
69.00
JR61047 
39.08
JR96116 
34.00
JR96140 
14.00
JR61334 
9.00
JR96097 
9.00
JR60716 
38.94
JR96158 
75.00
JR96123 
245.00
JR61080 
12.00
JR61183 
42.00
JR94023 
3.00
JR61054 
42.00
JR60926 
55.00
JR96291 
20.00
JR83009 
25.00
JR96249 
95.00
JR60194 
19.00
JR60063 
15.00
JR96074 
175.00
JR96256 
90.00
JR96138 
52.00
JR61115 
15.00
JR70513 
4.50
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR70522 
8.50
JR96292 
9.00
JR96180 
8.00
JR61033 
52.00
JR96179 
12.57
JR61353 
14.00
JR60009 
9.50
JR61184 
18.78
JR70008 
5.00
JR70047 
4.66
JR96145 
22.00
JR96247 
20.00
JR96146 
5.00
JR60023 
5.00
JR60024 
7.00
JR70019 
5.00
JR70003 
9.00
JR60289 
34.00
JR60265 
21.00
JR60025 
20.00
JR96290 
12.00
JR60364 
47.00
JR61029 
175.00
JR60785 
25.00
JR70230 
3.00
JR70083 
2.00
JR84026 
303.68
JR70442 
7.50
JR80037 
2.70
JR80128 
5.00
JR80129 
5.00
JR80039 
6.00
JR80070 
--.--
JR80164 
6.50
JR70532 
4.50
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 22/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR70163 
3.79
JR70068 
3.00
JR70150 
3.50
JR70173 
5.00
JR70492 
3.50
JR96250 
7.00
JR96105 
17.00
JR96157 
5.00
JR61079 
17.00
JR96302 
7.00
JR61208 
42.00
JR61040 
--.--
JR96090 
40.00
JR70520 
34.00
JR70488 
44.00
JR96181 
14.00
JR70574 
13.00
JR70508 
22.00
JR61045 
16.70
JR60903 
29.00
JR96248 
20.00
JR70039 
1.44
JR80035 
3.00
JR60963 
25.00
JR80027 
2.70
JR80026 
3.00
JR80024 
3.00
JR80205 
2.00
JR80051 
2.00
JR80049 
2.00
JR81003 
17.00
JR81006 
18.00
JR82201 
220.00
JR96081 
35.00
JR61351 
2.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR61352 
17.00
JR70081 
4.50
JR84028 
351.03
JR70297 
13.00
JR96141 
4.50
JR70533 
13.00
JR60072 
3.50
JR96159 
7.00
JR70038 
13.00
JR80106 
2.00
JR80134 
2.00
JR80087 
2.00
JR80121 
2.00
JR80053 
2.00
JR80085 
2.00
JR80054 
2.00
JR80055 
2.00
JR80105 
2.00
JR80056 
2.00
JR80086 
2.00
JR80057 
2.00
JR61169 
49.00
JR61132 
9.00
JR61131 
32.00
JR61177 
52.00
JR61042 
39.00
JR70501 
3.50
JR70519 
3.50
JR70440 
6.50
JR61168 
19.50
JR61176 
22.00
JR61043 
79.00
JR70446 
6.00
JR70471 
4.50
JR70029 
4.50
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 23/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR96077 
35.00
JR96078 
15.00
JR96076 
32.00
JR96153 
24.00
JR96261 
27.00
JR96257 
4.00
JR80147 
2.50
JR80148 
2.50
JR60035 
9.00
JR96041 
22.00
JR70104 
8.50
JR80168 
4.50
JR80192 
2.70
JR80068 
3.50
JR80001 
3.50
JR80004 
4.50
JR61199 
24.00
JR61190 
65.00
JR61189 
7.00
JR61185 
65.00
JR70505 
13.00
JR61186 
12.00
JR61210 
12.00
JR96198 
9.00
JR60515 
96.39
JR81004 
18.00
JR61292 
1.62
JR96268 
3.00
JR61350 
14.00
JR96120 
2.00
JR90053 
1.50
JR70119 
1.89
JR70121 
--.--
JR70147 
3.00
JR70224 
1.50
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR96289 
5.00
JR70017 
3.00
JR70018 
2.37
JR70225 
5.00
JR70112 
6.00
JR70094 
1.85
JR70523 
4.50
JR70222 
3.50
JR70087 
6.00
JR70584 
8.00
JR70585 
8.00
JR70586 
8.00
JR70587 
8.00
JR80181 
3.69
JR80127 
5.50
JR96094 
9.00
JR70516 
5.00
JR70504 
3.50
JR61077 
5.00
JR60180 
12.00
JR61048 
39.00
JR60909 
42.00
JR96254 
3.50
JR96143 
3.00
JR70493 
8.50
JR61022 
99.00
JR61008 
59.00
JR60937 
46.00
JR60935 
46.00
JR60527 
1.85
JR96084 
55.00
JR80078 
1.60
JR60729 
12.00
JR60179 
15.00
JR83080 
14.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 24/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR83079 
14.00
JR60060 
11.00
JR60945 
7.00
JR60941 
49.00
JR70447 
10.00
JR94008 
9.00
JR70075 
17.00
JR96091 
54.00
JR96100 
15.00
JR60005 
5.22
JR60927 
25.00
JR61088 
9.00
JR60471 
12.00
JR61207 
12.00
JR60930 
20.00
JR96301 
34.00
JR96300 
12.00
JR96299 
8.50
JR82242 
680.00
JR70209 
4.50
JR60820 
25.00
JR60915 
52.00
JR61181 
15.00
JR60548 
38.00
JR60819 
12.00
JR60546 
58.00
JR60817 
29.00
JR61179 
25.00
JR60818 
15.00
JR60917 
--.--
JR60022 
5.00
JR60919 
76.00
JR70449 
6.00
JR60918 
8.57
JR94020 
5.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR94018 
32.00
JR96345 
3.50
JR70495 
7.50
JR70467 
15.80
JR61087 
42.00
JR61110 
75.00
JR61197 
110.00
JR70025 
3.50
JR96040 
49.00
JR96162 
14.00
JR96163 
7.00
JR96036 
17.00
JR70060 
38.00
JR60133 
45.00
JR60134 
29.00
JR94022 
5.00
JR96332 
10.00
JR83073 
70.00
JR96315 
24.00
JR96082 
26.00
JR61198 
10.00
JR96193 
12.00
JR96113 
26.00
JR96318 
16.00
JR83103 
24.00
JR83118 
42.00
JR61200 
24.00
JR96110 
5.50
JR96109 
8.46
JR96106 
52.00
JR60959 
18.00
JR60222 
9.00
JR96331 
18.00
JR96083 
32.00
JR83034 
6.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 25/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR83100 
7.50
JR96317 
5.00
JR96316 
7.00
JR96136 
6.00
JR83068 
7.00
JR83088 
7.00
JR83051 
8.00
JR83069 
8.00
JR96103 
20.00
JR83104 
10.00
JR83010 
8.00
JR60049 
24.00
JR61205 
28.00
JR61117 
25.00
JR61218 
23.00
JR60217 
25.00
JR61035 
46.00
JR60188 
24.00
JR61092 
18.00
JR61113 
24.00
JR96297 
25.00
JR61091 
23.00
JR60094 
45.00
JR96195 
46.00
JR96337 
28.65
JR96319 
14.00
JR96196 
14.00
JR60952 
42.00
JR96328 
52.00
JR96199 
52.00
JR60622 
17.00
JR96202 
7.00
JR96325 
4.00
JR96201 
3.00
JR96327 
25.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR96338 
22.00
JR96205 
40.00
JR96112 
235.00
JR96104 
27.00
JR96200 
32.00
JR94012 
9.00
JR94015 
40.00
JR70027 
9.00
JR96204 
--.--
JR96203 
12.33
JR96326 
7.00
JR96212 
4.50
JR94013 
12.00
JR96323 
10.00
JR94011 
21.00
JR70529 
5.50
JR60556 
2.88
JR60056 
4.90
JR60057 
3.40
JR61206 
7.50
JR61036 
32.00
JR70530 
5.50
JR96309 
7.00
JR96306 
25.00
JR96307 
25.00
JR70506 
25.00
JR70473 
29.00
JR96186 
--.--
JR96185 
12.98
JR96183 
25.00
JR96189 
12.00
JR96184 
14.00
JR96311 
8.68
JR60733 
10.00
JR83066 
17.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 26/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR83067 
21.00
JR83091 
20.00
JR83071 
27.00
JR93005 
32.00
JR83072 
--.--
JR96207 
--.--
JR96329 
10.00
JR96206 
12.00
JR61260 
7.19
JR60054 
4.50
JR61202 
22.00
JR61261 
4.50
JR60055 
12.00
JR60187 
11.00
JR60958 
39.00
JR61204 
25.00
JR60293 
10.00
JR96024 
20.00
JR96209 
6.42
JR61034 
10.00
JR60957 
12.00
JR60129 
12.00
JR60528 
6.50
JR60507 
9.50
JR60058 
18.00
JR61201 
13.39
JR60050 
24.00
JR61037 
25.00
JR70528 
5.50
JR70028 
4.50
JR70490 
8.00
JR96330 
7.00
JR60519 
9.50
JR60132 
38.00
JR83023 
4.80
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR70288 
7.50
JR60044 
2.20
JR60042 
6.50
JR83105 
25.00
JR70465 
7.00
JR60041 
12.00
JR83035 
22.00
JR60096 
12.00
JR96286 
34.00
JR70287 
2.50
JR60336 
9.50
JR96174 
10.00
JR70277 
6.50
JR70300 
5.00
JR70050 
6.50
JR61203 
9.00
JR80052 
2.00
JR70443 
7.00
JR70510 
3.50
JR70503 
2.70
JR96281 
13.00
JR96280 
7.00
JR70166 
6.00
JR70098 
6.50
JR70004 
12.50
JR60326 
39.00
JR61082 
52.00
JR60851 
19.00
JR60867 
13.00
JR60869 
37.00
JR60856 
12.00
JR60861 
29.00
JR60865 
15.00
JR60862 
27.00
JR60864 
9.50
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 27/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR60866 
8.50
JR61259 
7.50
JR61118 
22.00
JR96194 
18.00
JR96129 
24.00
JR96128 
175.00
JR96010 
24.00
JR60775 
19.00
JR61195 
8.00
JR61097 
28.00
JR70151 
--.--
JR70082 
4.00
JR70175 
2.00
JR70152 
3.00
JR70110 
2.79
JR94001 
2.50
JR70099 
7.50
JR70578 
4.00
JR70054 
1.79
JR70577 
2.50
JR70065 
2.00
JR60249 
19.00
JR60914 
39.00
JR96148 
22.00
JR96149 
7.00
JR70011 
7.50
JR60012 
20.00
JR60013 
8.00
JR61196 
26.00
JR60916 
42.00
JR96258 
24.00
JR96150 
24.00
JR70108 
3.79
JR70010 
3.00
JR61108 
22.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
JR61178 
21.00
JR60913 
39.00
JR60983 
25.00
JR60339 
17.27
JR61174 
13.00
JR60195 
--.--
JR61044 
--.--
JR60967 
9.00
Heli Option Parts
Heli Option Parts Aling
HS1062(HH5005TA) 
33.00
HZ019T 
11.50
HS1061(HH5006TA) 
33.00
HS1081T 
18.89
HS1065T 
33.92
HS1080T 
34.01
Heli Option Parts Hirobo
0404-727 
74.00
0414-197 
175.00
0404-721 
32.83
0404-820 
105.75
0414-283 
85.00
0414-154 
72.00
0404-683 
29.32
0404-127 
36.00
0414-175 
256.50
2513-025 
19.65
2513-040 
22.32
2513-026 
9.55
2513-052 
3.50
2513-062 
3.50
2513-041 
27.52
0412-162 
144.00
0412-191 
28.00
0412-208 
24.15
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 28/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
0412-206 
220.00
0412-207 
54.33
0412-209 
37.13
0412-188 
73.95
0412-210 
36.22
0412-250 
490.00
0402-722 
94.00
0404-551 
40.50
0412-186 
48.00
0412-187 
45.00
0402-718 
54.00
0404-715 
32.00
0412-172 
25.00
0414-191 
32.00
Helicopter Accessories
HMXE1000 
4.00
HMXE1005 
4.50
KYOE6000 
58.00
2513-025 
19.65
HMXE2025 
18.00
HS1036T 
3.38
K10180TA 
13.00
2513-040 
22.32
2513-026 
9.55
2513-052 
3.50
2513-062 
3.50
2513-041 
27.52
HMXP2051 
34.74
K10263TA 
65.00
Helicopter Blades
HS1223T 
49.00
H-7166C-3D 
114.00
HMXE4304 
29.00
HMXE4311 
44.00
HMXE4316 
63.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
H-6001C 
79.00
H-6166C-3D 
85.00
H-6966C-3D 
107.00
H-7001C 
108.00
H-2363C 
48.00
H-2463C 
53.00
H-6975C 
114.00
H-6022C 
79.00
H-6101C 
85.00
JR61151 
27.66
JR61150 
36.00
CEHE0853 
24.00
CEHE0923 
24.00
CEHE0926 
24.00
CEHE0956 
24.00
CEHE1056 
24.00
H-6026 
49.00
Helicopter Mufflers
0414-159 
174.15
88700350 
59.00
88700356 
32.00
88700421 
84.00
88700544 
76.00
88700566 
120.00
88700939 
158.00
88700994 
165.00
88700521 
86.00
JR60785 
25.00
0402-050 
20.00
Helicopter Bodies
0403-939 
490.00
0403-937 
485.00
0403-938 
370.00
0412-906 
195.00
0412-903 
200.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Helicopters

Σελίδα: 29/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
0414-910 
440.00
JR82242 
680.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Boats

Σελίδα: 30/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
Powered Boats
AQUB43** 
580.00
AQUB17BE 
240.00
AQUB22B 
240.00
AQUB22R 
240.00
AQUB22W 
240.00
AQUB02** 
95.00
Sailboats
880 
245.00
Boat Spare Parts
AQUB6224 
15.00
AQUB7870 
8.55
AQUB7868 
10.46
AQUB7871 
20.76
AQUB6223 
2.50
AQUB6223 
2.50
AQUB7872 
24.00
AQUG4151 
8.00
AQUG4101 
7.00
AQUG4551 
15.00
AQUG4601 
32.00
AQUG4652 
18.99
AQUG4651 
18.99
AQUG4351 
12.00
AQUG5421 
4.31
AQUG5622 
1.71
AQUG5621 
1.71
AQUM7011 
78.00
AQUG5511 
23.00
AQUG5512 
5.17
AQUB9043 
12.25
AQUB8710 
10.00
AQUB8711 
17.22
AQUB9519 
6.68
AQUB9505 
2.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
AQUG4160 
6.00
AQUG4110 
7.00
AQUG4360 
10.00
AQUB6209 
68.00
AQUG4560 
12.00
AQUG4610 
20.26
AQUB7883 
15.00
AQUB9524 
13.00
AQUB7852 
3.19
AQUB7865 
4.72
AQUB7885 
9.00
AQUB7853 
8.80
AQUB7893 
18.50
AQUB7892 
16.00
AQUB7863 
13.45
AQUB9212 
18.00
AQUG4735 
3.79
AQUB6430 
22.00
AQUG5101 
12.44
AQUB9522 
16.11
AQUB7882 
17.00
AQUB7881 
15.83
AQUB7880 
15.44
AQUB7879 
5.71
AQUB7859 
30.00
AQUB7878 
9.00
AQUB7891 
18.00
AQUB7891 
18.00
AQUB7888 
17.00
AQUB6905 
25.00
AQUB9507 
10.68
AQUB9511 
10.27
AQUB9516 
15.70
AQUB9506 
1.50
AQUB9503 
4.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Boats

Σελίδα: 31/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
AQUB9501 
1.89
AQUB9500 
9.50
AQUB9502 
4.00
AQUB7849 
2.95
AQUB8807 
12.00
AQUB6504 
55.00
AQUB6503 
47.00
AQUB8708 
11.90
AQUG5100 
16.49
AQUG7001 
60.00
AQUB7886 
13.00
AQUB7887 
9.62
AQUB6907 
4.00
GPMB1090 
4.84
GPMB1082 
11.00
AQUB7884 
12.00
AQUB8608 
44.00
AQUB8603 
29.88
AQUB8675 
6.00
AQUB8676 
7.00
AQUB8720 
18.00
AQUB8717 
20.43
AQUB7890 
17.71
AQUB8714 
13.78
AQUB8719 
14.27
AQUB7889 
17.25
AQUB8713 
11.00
AQUB8718 
6.16
AQUB8709 
12.40
AQUB8721 
16.05
AQUG5625 
4.18
AQUB7850 
8.48
AQUB8850 
7.65
AQUB8805 
17.38
AQUB8806 
16.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
AQUB8809 
13.00
AQUB8804 
9.00
AQUB7862 
6.44
AQUB9276 
7.00
AQUB9044 
15.22
AQUG5911 
65.68
AQUB9051 
4.50
AQUB9050 
59.02
AQUB9527 
7.08
AQUB9526 
19.82
AQUG5111 
10.50
AQUB9525 
17.84
AQUB9517 
17.72
GPMB1080 
9.68
Boat Accessories
Boat Props
AQUB7766 
4.13
AQUB7891 
18.00
AQUB9720 
20.86
AQUB9715 
19.00
AQUB9725 
22.00
AQUB9785 
35.00
AQUB9787 
44.00
AQUB9755 
22.00
AQUB9758 
22.00
AQUB9760 
21.20
AQUB9763 
22.00
AQUB9765 
22.00
AQUB9768 
22.00
AQUB7750 
4.59
AQUB7765 
5.85
AQUB7761 
15.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Cars

Σελίδα: 32/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
1/10 On-Off Road
DTXD65** 
320.00
DTXC0051 
295.00
DTXD51** 
375.00
1/8 On-Off Road
3309000 
350.00
1/5 Off-Road w/Petrol Engine
DTXD9862 
895.00
Car Spare Parts
Duratrax Evader Parts
DTXC6807 
60.45
DTXC6808 
60.45
DTXC7440 
2.00
DTXC8882 
5.00
DTXC8882 
5.00
Duratrax Firehammer Parts
DTXC4021 
8.13
DTXC6187 
3.03
DTXC6276 
11.96
DTXC6459 
3.16
DTXC6466 
7.16
DTXC6719 
1.77
DTXC6709 
8.46
DTXC6718 
2.15
DTXC6880 
4.68
DTXC6825 
7.32
DTXC6830 
4.02
DTXC6864 
5.22
DTXC7172 
27.71
DTXC7177 
8.46
DTXC7176 
29.15
DTXC7374 
25.99
DTXC7478 
14.50
DTXC8910 
22.35
DTXC7615 
4.68
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
DTXC9324 
2.36
DTXC7995 
2.63
DTXC7989 
2.63
DTXC7994 
4.60
DTXC7376 
42.79
DTXC8891 
7.12
DTXC9323 
2.36
DTXC8889 
2.17
DTXC9094 
1.57
DTXC9095 
2.36
DTXC9086 
9.98
DTXC8954 
3.22
DTXC9394 
8.00
DTXC9317 
2.39
DTXC8897 
5.24
DTXC9574 
4.40
DTXC9946 
10.25
DTXC9518 
4.60
DTXC9534 
4.40
DTXC9517 
4.60
DTXC9535 
4.40
DTXC9816 
4.00
DTXC9817 
2.81
DTXC7988 
18.68
Duratrax Maximum BX Parts
DTXC9391 
4.50
DTXC6111 
6.41
DTXC8008 
38.00
DTXC8007 
36.00
DTXC6200 
7.52
DTXC6210 
7.83
DTXC6300 
16.14
DTXC6450 
9.20
DTXC6700 
4.84
DTXC6713 
4.31
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Cars

Σελίδα: 33/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
DTXC6800 
3.77
DTXC7000 
21.25
DTXC2522 
14.73
DTXC2523 
9.74
DTXC7150 
8.00
DTXC7282 
29.00
DTXC7450 
9.80
DTXC7550 
6.00
DTXC7900 
12.00
DTXC8050 
7.00
DTXC8001 
10.00
DTXC8100 
9.50
DTXC8201 
5.90
DTXC9402 
15.00
DTXG0612 
19.00
DTXC2612 
3.13
DTXC2614 
4.01
DTXC8510 
10.00
DTXC8600 
9.50
DTXC8610 
9.60
DTXC8620 
7.59
DTXC8700 
7.90
DTXC8850 
14.00
DTXC8900 
12.50
DTXC9153 
14.00
DTXC9151 
14.00
DTXC9100 
4.90
DTXC9125 
4.00
DTXC9205 
8.00
DTXC9200 
4.90
DTXC9250 
5.00
DTXC9300 
6.50
DTXC9310 
7.69
DTXC9400 
9.50
DTXC9450 
36.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
DTXC9451 
36.00
DTXC9551 
11.00
DTXC9662 
13.00
DTXC9601 
4.00
DTXC9753 
5.50
DTXC7480 
40.00
DTXC7485 
35.00
DTXC9950 
12.50
Duratrax Overdrive ST Parts
DTXC6271 
2.71
DTXC6453 
5.07
DTXC7230 
10.34
DTXC7456 
5.50
DTXC7505 
13.00
DTXC7897 
9.50
DTXC8014 
4.90
DTXC8040 
7.50
DTXC8085 
10.00
DTXC8105 
7.50
DTXC8104 
7.50
DTXC8232 
3.50
DTXC6858 
3.55
DTXC8615 
7.50
DTXC8950 
13.00
DTXC9407 
4.50
DTXC9408 
4.50
DTXC9480 
5.00
DTXC9560 
3.50
DTXC8902 
8.50
Duratrax Street Force
DTXC9252 
4.50
DTXC6280 
2.53
DTXC6251 
3.81
DTXC6285 
11.48
DTXC6286 
11.36
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Cars

Σελίδα: 34/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
DTXC6287 
7.71
DTXC6106 
16.79
DTXC6455 
3.64
DTXC6605 
5.05
DTXC6695 
3.81
DTXC6810 
9.49
DTXC6811 
10.17
DTXC6860 
2.96
DTXC7026 
49.42
DTXC7129 
10.00
DTXC7129 
10.00
DTXC7121 
17.48
DTXC7147 
6.00
DTXC7148 
6.00
DTXC7124 
10.20
DTXC7125 
10.20
DTXC7127 
10.00
DTXC7128 
10.00
DTXC7280 
24.00
DTXC7396 
2.20
DTXC7368 
6.50
DTXC7369 
5.69
DTXC7551 
3.59
DTXC7603 
2.00
DTXC6865 
4.50
DTXC7810 
11.00
DTXC8011 
4.50
DTXC8016 
3.90
DTXC8017 
3.90
DTXC8030 
4.00
DTXC7999 
5.00
DTXC8150 
6.00
DTXC8252 
19.00
DTXC8310 
2.50
DTXC8855 
5.50
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
DTXC8882 
5.00
DTXC8881 
6.50
DTXC8901 
14.50
DTXC9104 
3.90
DTXC9106 
3.90
DTXC9105 
3.90
DTXC9107 
4.50
DTXC9109 
3.90
DTXC9045 
6.80
DTXC9066 
3.90
DTXC9058 
3.50
DTXC9065 
7.50
DTXC9020 
14.50
DTXC9127 
5.50
DTXC9126 
5.50
DTXC9195 
3.70
DTXC9253 
18.00
DTXC9410 
3.70
DTXC9411 
3.90
DTXC9415 
9.00
DTXC9548 
4.90
DTXC9556 
5.00
DTXC9645 
6.50
DTXC9696 
5.00
DTXC9698 
10.00
DTXC9699 
5.00
DTXC9660 
2.90
DTXC9751 
3.90
DTXC9945 
2.90
Duratrax Warhead Parts
DTXC7819 
9.32
DTXC9398 
2.79
DTXC9399 
2.90
DTXC7166 
2.79
DTXC6449 
3.60
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

Cars

Σελίδα: 35/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
DTXC4534 
25.87
DTXC4535 
25.87
DTXC7284 
36.38
DTXC4512 
10.45
DTXC7598 
14.00
DTXC8042 
6.50
DTXC8041 
3.70
DTXC8037 
3.62
DTXC8038 
3.62
DTXG0756 
18.15
DTXC8876 
3.52
DTXC8877 
4.10
DTXC9014 
22.33
DTXC9052 
3.50
DTXC9138 
2.90
DTXC9267 
5.93
DTXC9404 
3.52
DTXC9448 
5.28
DTXC6273 
2.77
DTXC9707 
27.28
DTXC9839 
10.58
General Parts
TRACK4147 
7.00
Torque .12 motor
DTXG0470 
5.80
DTXG0590 
2.00
DTXG0640 
2.50
Torque .15 Motor
DTXG0472 
12.00
DTXG0557 
3.50
DTXG0602 
2.20
DTXG0642 
2.59
DTXG2615 
2.50
Torque .16 Motor
DTXG0471 
8.89
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
Velocity .17 Motor
DTXG0573 
11.00
Car Accessories
DTXP5701 
60.00
DTXP3100 
24.00
DTXP3100 
27.00
PRLX1667 
4.00
DTXP0150 
7.00
PRLX1661 
32.00
DTXR1155 
12.00
HCAP3320 
5.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 36/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
Airplane Engines
2Stroke Engines
38000 
590.00
38300 
415.00
11411 
56.00
19210 
289.00
11620 
110.00
11532 
89.00
19260 
385.00
19270 
640.00
12670 
135.00
12660 
110.00
12352 
135.00
12970 
145.00
13100 
154.00
15450 
99.00
13380 
72.00
15320 
280.00
15481 
129.00
15490 
140.00
13393 
99.00
15612 
159.00
15611 
158.00
17750 
169.00
16521 
215.00
17400 
237.00
19021 
243.00
19120 
275.00
19301 
350.00
4Stroke Engines
36410 
2,470.00
34800 
200.65
37000 
2,450.00
37010 
3,650.00
35540 
535.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
35940 
465.00
35960 
495.00
33000 
170.00
34200 
278.00
30600 
295.00
34710 
334.13
34700 
227.11
35910 
415.00
35920 
395.00
35930 
889.95
30900 
325.00
35410 
455.00
35420 
475.00
35430 
485.00
34300 
375.00
34720 
410.00
34810 
435.00
34820 
455.00
36108 
1,400.00
36210 
1,350.00
39400 
620.00
36310 
2,785.00
31600 
384.00
31620 
340.00
Gas Engines
FJIG0144 
480.00
FJIG0087 
442.92
FJIG0088 
550.00
FJIG0089 
865.00
3A000 
585.00
39400 
620.00
3A200 
340.00
38000 
590.00
38160 
325.00
38200 
375.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 37/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
38300 
415.00
38600 
685.00
Helicopter Engines
SUPG0735 
90.00
38153 
440.00
D-IR1463 
90.00
15630 
199.00
18750 
375.00
18751 
505.00
12956 
145.00
12957 
145.00
14000 
155.00
15470 
99.00
15550 
245.00
15500 
120.00
15650 
265.00
17930 
195.00
17000 
195.00
18600 
310.00
18620 
332.00
19071 
315.00
18400 
235.00
18300 
190.00
18640 
375.00
18645 
459.00
18641 
330.00
Car Engines
34141 
180.00
34150 
195.00
35240 
239.00
11233 
85.00
11243 
90.00
11292 
115.00
11244 
109.00
11180 
130.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
11382 
115.00
11380 
125.00
11381 
140.00
11383 
135.00
11360 
125.00
11365 
188.00
11375 
185.00
11670 
199.00
11522 
95.00
11605 
105.00
11641 
145.00
11640 
163.00
11523 
120.00
11606 
119.00
11500 
125.00
11840 
158.00
11881 
195.00
11880 
203.50
11940 
178.00
11943 
185.00
13640 
150.00
13871 
320.00
13612 
179.00
13830 
150.00
13845 
220.00
13644 
150.00
13890 
218.23
13895 
195.00
13886 
255.00
13870 
298.00
12180 
240.00
12183 
250.00
13873 
295.00
12520 
245.00
12830 
303.39
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 38/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
13965 
247.90
13970 
215.00
13966 
195.00
11297 
135.00
13880 
310.00
13893 
340.00
13894 
350.00
13897 
355.00
1A300 
435.00
11385 
325.00
11377 
278.00
11656 
285.00
11950 
310.00
13911 
369.00
12175 
355.20
1A100 
465.00
12186 
325.00
Boat Engines
11350 
88.00
11526 
130.00
11890 
144.00
11895 
164.00
13631 
185.00
13850 
256.00
13940 
235.00
12980 
185.00
15391 
275.00
17171 
259.00
18101 
350.00
Engine spare parts
OS Engines Parts
21608006 
3.00
21620006 
2.90
23081706 
3.79
72403320 
6.37
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
29031009 
17.00
46030008 
18.00
29204000 
45.00
29203200 
42.00
29206000 
8.00
29203400 
25.00
29203100 
77.00
29208200 
5.00
29024000 
10.00
21285900 
19.00
21285220 
2.50
21481700 
8.00
22781800 
3.70
46066319 
3.50
21881320 
6.00
21481900 
19.00
21314000 
3.50
20810007 
1.79
21109005 
1.59
21313030 
3.00
21342000 
19.00
21313000 
1.99
21140006 
25.00
21106003 
4.50
20824005 
5.00
21286000 
67.82
72001110 
68.00
21203011 
39.00
21401010 
26.00
21408000 
4.00
21255000 
12.00
21256000 
5.00
21421100 
14.00
21481000 
68.00
21325000 
45.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 39/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
72403420 
6.15
21415000 
19.00
21413000 
62.00
21414000 
48.00
21452020 
32.00
21931100 
55.00
21537000 
12.00
21531200 
68.00
21532120 
89.00
21533200 
95.00
21534030 
99.00
21534040 
68.00
29405000 
32.00
29431000 
16.00
29414000 
4.00
29481900 
14.00
21781100 
14.00
21713000 
3.79
22081408 
3.00
22081820 
2.59
22081811 
2.59
21230020 
15.00
21514010 
2.70
21252050 
29.00
21503000 
65.00
21524001 
7.00
21381970 
5.00
21706000 
4.50
21751000 
22.00
21781970 
6.00
21757100 
7.00
21783000 
19.00
21757000 
16.00
21752000 
17.00
21753000 
26.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
21758000 
4.50
21807000 
5.00
72103210 
46.00
72103220 
11.00
23817000 
2.00
21805000 
14.00
21802000 
46.00
21803010 
74.00
21826100 
10.00
21814000 
3.00
21804200 
59.00
21806000 
6.50
21813000 
6.00
21181976 
5.50
21015001 
2.50
21181902 
9.50
22681430 
4.50
22681419 
2.76
22781410 
1.50
23024008 
9.00
22405013 
15.00
23009006 
1.71
22311000 
13.00
21381980 
4.80
22020001 
4.00
44581100 
21.79
44581500 
3.42
44525200 
17.00
44525210 
1.71
44562000 
42.79
44505000 
30.59
29061410 
2.79
44507000 
14.81
44501000 
120.00
44502000 
89.25
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 40/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
44503100 
37.00
44508000 
10.12
44525000 
49.79
44569400 
25.07
44514110 
3.42
44503200 
35.00
44506000 
10.54
44503400 
24.00
72412200 
7.07
22884220 
6.50
23818190 
2.00
23818150 
29.00
23481650 
2.50
23481100 
25.00
26711305 
4.00
27381940 
7.00
27681970 
8.00
27681900 
16.00
22681980 
10.00
22681320 
3.50
22681600 
5.69
23618194 
12.00
23618197 
10.00
29015019 
3.50
23618190 
22.00
22442009 
25.00
23881900 
14.00
43081100 
16.82
43081900 
9.40
23613000 
65.00
22620003 
2.00
25081700 
3.79
23210007 
3.79
23930000 
32.00
22608003 
8.50
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
22808000 
8.00
22805010 
15.00
22814000 
4.50
23605000 
17.00
23614000 
3.00
23602010 
28.00
23906000 
6.00
23981700 
6.00
72103520 
31.87
72103510 
32.00
23603000 
68.00
23805000 
16.00
23802100 
89.00
23705000 
17.00
23714000 
4.00
23701000 
79.00
23702010 
108.00
23702000 
98.00
23703000 
129.00
23703010 
73.00
23703030 
134.00
23731000 
22.00
23730000 
34.00
22826140 
10.00
23618020 
85.00
23618171 
5.69
23605010 
18.00
23612000 
32.00
23604100 
56.00
23763010 
5.00
23755000 
37.00
23752000 
89.00
23764000 
5.00
23754610 
38.00
23763000 
5.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 41/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
23753000 
120.00
23852100 
32.00
23814010 
5.50
23852000 
92.00
23852200 
5.50
23871400 
33.00
23861000 
37.00
23913000 
6.50
23803010 
95.00
23873010 
18.00
23870000 
12.00
71532000 
5.41
22606009 
6.00
22601050 
32.00
22604020 
15.00
22614010 
4.00
22681030 
47.00
22602030 
32.00
22630002 
15.00
22413009 
6.00
22831000 
12.82
22607010 
26.00
22607011 
7.89
22603040 
32.00
22564000 
2.00
22557100 
6.30
22554000 
14.00
22558000 
4.50
22563000 
5.50
22581000 
21.00
22553000 
27.00
22706000 
8.00
22281903 
6.00
22381300 
3.00
22615000 
3.50
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
22381100 
17.00
22481449 
2.50
22611302 
2.00
22481628 
3.70
22681306 
3.70
21283210 
6.00
22681310 
3.70
22781420 
2.00
22781411 
2.00
22681962 
9.00
22681908 
14.00
25381701 
5.50
26381501 
2.51
24981959 
8.00
27881900 
17.00
26781506 
2.50
26781619 
5.00
22481400 
5.50
46210300 
23.96
23005007 
15.00
23927000 
9.00
23024009 
7.00
22906000 
6.00
22905000 
16.00
22904300 
37.00
22903000 
79.00
23402100 
33.00
23404100 
15.00
23407100 
12.00
23401000 
35.00
23403000 
58.00
23414000 
4.50
23406000 
7.50
23405000 
14.00
23402000 
32.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 42/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
23430000 
15.00
23404000 
27.00
22907000 
5.69
23402010 
43.00
23403100 
28.00
23403200 
22.00
22903400 
19.49
23307000 
5.00
23308000 
4.50
23181000 
84.00
23105000 
13.96
23107100 
6.00
23107000 
7.00
23101000 
42.00
23102000 
37.00
23103000 
84.00
23104000 
18.00
23108000 
7.12
23125000 
30.00
23106000 
4.00
23314000 
2.90
23303010 
34.00
23313000 
6.00
23415000 
15.00
25403400 
21.00
23381100 
14.00
22981900 
14.00
24001001 
28.00
26582910 
8.00
26582900 
15.00
25607000 
20.00
25613000 
5.50
25608000 
10.00
24007110 
7.00
24007120 
3.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
26730109 
15.14
25326600 
23.00
24817100 
1.46
71704620 
10.64
25305002 
15.00
24530000 
14.00
26531005 
16.00
25343108 
48.00
25343201 
48.00
26731002 
16.00
46215000 
3.50
23209003 
3.79
25681100 
22.00
25681620 
3.50
25683100 
38.00
24081600 
2.00
23364000 
3.50
23356000 
7.00
24904019 
14.00
23312000 
12.00
24803215 
23.00
25601000 
35.00
25604000 
16.00
25614000 
4.50
25602021 
35.00
25603000 
85.00
24005000 
17.00
24008000 
4.50
24081970 
5.13
24081000 
20.00
24003010 
28.00
24009000 
2.00
44281970 
7.98
44281100 
19.63
44281900 
15.24
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 43/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
24513000 
6.50
24517000 
2.00
25403100 
49.00
25406000 
6.00
25403000 
97.00
24681000 
40.00
24607000 
8.00
24601000 
38.01
24602000 
30.00
26731040 
12.00
26730040 
15.00
24604000 
15.45
24603000 
76.00
24608000 
7.50
24614000 
7.00
24682930 
4.00
24681900 
17.00
24681910 
7.22
26582920 
2.50
25604010 
10.00
25614010 
4.00
25603200 
34.00
25603100 
56.00
25613010 
8.50
25604201 
24.00
26730010 
17.00
25683000 
74.00
25603010 
68.00
24004100 
12.13
24014100 
3.50
24003100 
36.00
25414010 
2.84
24806301 
4.50
25303400 
23.00
25514000 
4.59
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
25541100 
18.00
72101260 
50.00
27330010 
17.00
41826005 
3.07
41614000 
14.84
45910300 
16.82
461110200 
22.00
46110200 
23.96
72512100 
120.00
25217000 
3.70
25205000 
19.00
25207100 
16.00
25201000 
48.00
25202010 
38.00
25203100 
40.00
25214000 
4.67
25203200 
34.00
25206000 
7.50
25681010 
45.00
25202000 
47.00
27126258 
6.50
72101338 
15.00
26029300 
21.00
27915000 
3.79
27981710 
8.00
27783100 
28.00
29581100 
29.00
29505000 
17.00
45983100 
77.00
45984900 
14.25
29181900 
22.00
29008219 
3.50
45024000 
10.00
27243109 
44.00
27126400 
22.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 44/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
45010002 
1.71
28009002 
3.00
29030001 
16.00
29181980 
53.00
27984900 
12.00
27757100 
15.00
27751000 
84.00
27752000 
42.00
27731000 
14.05
27754000 
32.26
27758000 
11.00
27757030 
1.79
27783940 
9.50
27783000 
49.00
72101230 
37.74
71905200 
32.00
27757000 
43.00
27753000 
114.00
27803000 
109.00
27714000 
4.10
27703100 
90.00
27704200 
32.00
27708200 
3.89
26703404 
18.00
26625500 
15.00
27953100 
77.00
27917000 
3.37
27903200 
40.00
27913000 
9.08
27914000 
3.50
27930000 
24.00
27905000 
20.00
28606008 
4.61
26606008 
6.50
27114000 
3.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
27103000 
110.00
27508000 
14.00
27326100 
23.00
27181600 
7.00
21281800 
3.00
29081952 
9.00
27381900 
17.00
27681340 
1.79
29081719 
6.00
27881330 
3.50
27881120 
1.79
27381400 
3.50
45582300 
14.02
27881400 
3.11
27003400 
17.00
27005000 
20.00
27001000 
105.00
27003100 
74.00
27014000 
3.50
27003200 
35.00
27006000 
7.00
26625340 
14.00
26625210 
1.50
27405000 
19.00
27414020 
2.70
27407000 
12.00
27401000 
92.00
27402000 
46.00
27403000 
108.00
27404000 
35.00
27408000 
8.00
27414010 
1.89
27406000 
5.69
21125108 
9.50
21125409 
2.50
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 45/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
22625404 
1.99
22625103 
12.00
22625037 
59.00
29081200 
19.00
26881406 
4.80
27781400 
3.00
27481900 
14.62
45581970 
7.00
28114000 
3.50
28117000 
2.50
22325300 
5.50
23325400 
2.00
23325300 
5.50
29025300 
4.00
29025400 
4.00
29025000 
62.00
27881810 
2.70
27881800 
2.50
27881820 
2.50
21225000 
18.00
21225300 
6.00
21225400 
1.50
21225500 
1.50
25425600 
15.00
25425000 
16.00
25425310 
4.00
25425400 
4.00
72110000 
36.00
22628000 
25.00
29315000 
2.59
29014002 
5.00
29013005 
10.00
29205000 
27.00
29081000 
77.00
29501000 
100.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
29502000 
46.00
29504000 
35.00
29503100 
68.00
29525000 
42.00
29514000 
4.50
29513000 
10.00
29507100 
19.00
29508000 
10.00
29581000 
59.00
29085020 
195.00
29081720 
8.00
29071000 
125.00
29072000 
65.00
29073100 
76.00
29074020 
76.00
29073200 
71.03
72508100 
68.90
29053210 
38.00
29053100 
85.00
29505010 
25.00
29053200 
33.00
29183000 
125.00
29063200 
42.00
29067100 
13.00
29067000 
20.00
29061000 
123.00
29062000 
46.00
29063100 
80.00
29061400 
7.00
27504010 
45.00
29087000 
79.00
29115000 
19.00
29111000 
100.00
29112000 
51.00
29114000 
37.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 46/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
29113100 
69.00
29113200 
32.00
28281970 
8.00
28281900 
13.00
28282000 
30.00
21783600 
1.71
25830010 
22.00
26731010 
18.00
21931010 
20.00
23730020 
48.51
23818400 
10.00
23818410 
8.50
29305000 
35.00
29307000 
12.00
29303100 
99.00
29308000 
24.00
29314000 
4.90
29303200 
54.00
29303400 
26.00
72102200 
56.09
29304000 
54.00
29313000 
12.00
46231000 
11.96
29320000 
2.64
72200131 
17.00
71531000 
14.76
44301100 
5.61
44462000 
22.99
44362000 
41.81
44962000 
44.88
79871030 
7.00
79871040 
7.00
79871050 
7.00
79871010 
7.00
79871020 
7.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
79871070 
5.50
79871080 
5.50
79871090 
5.50
79871100 
5.50
79871060 
5.50
79871110 
4.00
79871140 
4.00
79871150 
4.00
79871180 
4.00
23781400 
9.00
23818135 
67.00
23818340 
10.00
23781600 
12.00
23981200 
20.00
22848010 
140.00
27482010 
78.00
21538000 
82.00
21982000 
82.00
21884010 
78.00
21818000 
6.50
25781100 
45.00
29083110 
33.00
29182100 
30.00
44582100 
78.00
21682000 
92.00
21581000 
48.00
21081000 
18.00
41618030 
62.72
25781000 
65.00
44781010 
104.54
44481000 
59.92
44981000 
83.63
44381000 
92.00
29383010 
62.00
44582000 
124.94
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 47/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
25881000 
122.00
29083020 
56.00
23981740 
8.00
25881700 
7.00
29781360 
3.50
29125000 
24.00
21915000 
30.00
23915000 
18.00
21455000 
24.00
21535000 
36.00
21655000 
35.00
21815000 
14.00
22845000 
42.00
44405000 
12.53
44305000 
16.82
28305000 
52.00
29705000 
75.00
23764020 
3.00
25804170 
1.89
44607000 
6.40
21507100 
6.00
25707000 
9.00
21007000 
5.00
29127000 
10.00
21917000 
6.26
29607000 
18.00
23427000 
12.00
25207000 
7.00
21507000 
14.00
44507010 
15.67
44307000 
8.67
29707000 
34.00
25807001 
9.00
28152100 
5.00
29121000 
109.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
23911000 
70.00
44601000 
43.34
24001110 
29.00
21001010 
18.00
21501020 
27.03
21751010 
22.00
29601000 
125.00
21811000 
42.00
22551010 
21.00
23411000 
45.00
25701000 
58.03
44301000 
64.26
29077100 
19.00
29122000 
65.00
21532010 
56.00
21912010 
52.00
21912040 
52.00
23912010 
46.00
25702000 
45.26
44302000 
50.23
21002000 
18.00
21652000 
79.00
29602000 
74.00
21812100 
38.47
22102000 
84.00
23412000 
35.00
21833000 
15.00
21430000 
22.00
29630000 
20.00
21832000 
18.00
21931000 
20.39
25830000 
22.00
71530400 
15.67
71530500 
15.67
71530510 
16.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 48/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
44402000 
36.46
72103130 
34.93
72103120 
35.00
29124000 
39.00
23923000 
72.00
21453020 
69.00
21653000 
89.00
21503010 
58.00
21823000 
75.48
21913010 
82.00
22103010 
115.00
25703000 
92.00
21533010 
89.00
22013010 
135.00
21504010 
12.00
21754010 
10.00
22554010 
14.00
25704000 
25.76
44504100 
90.52
44604100 
51.23
24004110 
14.00
21004000 
10.00
21004010 
10.00
29604000 
54.00
44304100 
62.72
28304000 
42.00
29704000 
35.00
29123100 
72.00
29603100 
78.00
23413100 
28.00
44303100 
30.00
28303100 
59.00
29703100 
110.00
25803100 
48.00
21503050 
69.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
21253010 
55.00
21003000 
36.00
21230000 
9.99
21111300 
2.50
22631019 
12.00
72103110 
35.00
21281410 
3.00
21202010 
19.00
21285001 
43.00
22631020 
16.00
21205040 
14.00
21213000 
3.00
21202000 
23.00
21206000 
4.00
21214000 
3.00
44408100 
1.76
29128000 
17.00
29608000 
17.00
44308000 
10.70
23981520 
6.28
22325020 
20.00
22325310 
5.50
22325100 
9.00
23875300 
4.50
23875400 
2.50
25625300 
4.59
23325020 
22.00
23325100 
8.00
23325320 
5.00
23125530 
5.00
26028100 
4.00
26028000 
40.00
29525100 
4.00
27425000 
39.00
29325300 
4.90
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 49/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
29325000 
56.00
29122700 
27.00
29122530 
4.00
29122600 
18.00
29122520 
2.79
29122510 
2.79
72404400 
22.03
72140500 
27.51
72140700 
29.00
72106450 
39.00
72106460 
49.00
28314300 
3.23
29714300 
3.50
72103140 
34.93
72103160 
35.00
72103150 
35.00
72106140 
48.00
72106170 
34.68
72101270 
39.01
72106150 
48.00
72108400 
62.00
44926000 
12.53
72106420 
39.00
72106400 
48.00
72106410 
48.00
44126010 
38.00
45226200 
35.00
72103180 
39.01
21427200 
9.00
44461000 
14.02
44551000 
27.79
44226000 
9.68
44225000 
35.00
45925050 
59.92
44625000 
34.93
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
45525031 
50.23
45526030 
19.00
44825000 
46.28
45562030 
48.00
45501050 
129.53
46481100 
25.00
72108510 
32.00
72108520 
34.93
72108310 
34.00
72108100 
28.00
72108110 
33.40
72108120 
33.89
72108130 
37.74
71802020 
18.00
71802030 
20.00
71804020 
22.00
71805400 
39.00
45060402 
3.00
45061202 
6.00
45060309 
3.00
72200060 
12.00
46160400 
1.88
44126000 
34.93
43003100 
22.00
43025000 
26.77
43003200 
22.00
43006000 
4.84
43003400 
16.82
43004200 
5.69
43060000 
11.11
43060200 
2.70
44703100 
22.44
44705000 
24.98
44701100 
5.69
44714400 
3.42
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 50/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
44762000 
44.88
44701000 
67.06
44731000 
13.39
44708000 
15.38
44751100 
22.18
44714100 
4.50
44769400 
9.40
44703200 
25.11
44714200 
5.69
44766000 
4.27
44766100 
10.54
44753100 
13.19
44714300 
4.84
44750000 
26.77
44750100 
22.44
44001100 
4.18
44001010 
59.92
44002020 
56.14
44014010 
4.50
44003400 
19.00
44082000 
85.00
44007010 
9.00
44004110 
55.84
44068000 
19.63
45960210 
3.50
45960310 
1.99
45984100 
32.00
45907020 
11.96
45968200 
19.63
40907000 
14.00
47104200 
10.00
72109200 
22.44
72109300 
22.44
72108201 
27.00
72108211 
34.93
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
71904200 
48.00
45513010 
13.00
45503210 
37.74
45504210 
8.54
45520000 
1.99
45503100 
50.00
45506010 
12.00
45508200 
3.90
45560030 
29.32
45515000 
1.36
45569420 
17.73
45585000 
109.65
45560410 
7.00
45560140 
25.24
45560220 
3.50
45514030 
5.00
45569410 
23.00
45560130 
29.01
45560210 
3.50
45566310 
3.50
45561110 
23.00
45526400 
2.00
45561410 
15.00
45505020 
29.00
45566000 
5.36
45508030 
15.29
45560040 
29.32
45566101 
15.00
45561401 
30.00
45560310 
4.50
45501130 
7.00
45582100 
68.00
45582000 
111.43
45507030 
12.53
45502030 
75.98
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 51/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
45504130 
92.00
45504030 
132.59
45503410 
25.00
45504230 
13.86
72508001 
62.00
45530030 
26.00
45569030 
22.44
45525030 
69.19
45708000 
4.50
45761000 
14.25
45704200 
4.00
45705000 
14.00
45761400 
7.00
44566000 
5.41
44566100 
6.26
22714100 
4.00
45281100 
25.00
45231000 
11.11
45281910 
13.00
44166000 
4.00
44166100 
14.00
44103100 
22.00
44103200 
22.00
44103400 
19.00
44113000 
6.00
45760010 
13.30
45761600 
3.50
45781970 
3.99
45761200 
3.70
45760110 
7.12
45762010 
26.77
44125000 
25.00
24203410 
17.00
45231100 
10.89
45204110 
50.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
45203100 
22.00
45203210 
22.00
45266010 
3.70
45204210 
6.00
45261110 
14.02
45261410 
6.84
45205000 
12.53
45810100 
13.00
45261010 
17.00
45261400 
10.00
22025807 
2.00
45801100 
5.13
45808000 
10.00
45803200 
21.00
45806000 
5.13
45813000 
5.73
45664000 
9.20
45803100 
21.00
45866100 
12.00
71913000 
25.00
45115000 
1.71
45814100 
3.11
44262000 
35.00
44281000 
64.00
44207000 
14.00
44201000 
39.01
44202000 
39.01
44204100 
31.36
44261100 
12.00
44260100 
12.00
44203400 
18.10
44266000 
3.70
44204200 
7.00
44260200 
4.00
44230000 
14.15
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 52/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
44269400 
12.00
45601100 
3.14
72109500 
21.00
72109600 
22.44
45630000 
22.00
44081100 
24.22
44007000 
11.28
44004000 
68.18
44003100 
25.00
44008000 
10.10
44014000 
6.00
44003200 
22.44
44006000 
6.22
45103400 
18.00
44066000 
5.18
45581820 
1.99
45361100 
16.82
45361000 
19.63
45581700 
3.50
45564000 
13.05
45962000 
49.00
45915000 
2.27
45960400 
7.00
45960100 
26.00
45904200 
11.73
45913000 
13.00
45960200 
2.32
45910100 
18.00
45605000 
20.00
45960110 
25.76
45925000 
40.00
44081000 
52.42
44069400 
20.00
44066100 
11.47
45406000 
5.41
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
45981000 
62.47
45907000 
11.90
45904100 
59.95
46103100 
32.00
45908000 
16.00
45960010 
23.71
45960000 
27.54
45966000 
6.00
45966100 
17.00
45961410 
19.00
45926000 
18.00
45906000 
7.00
45403400 
20.30
45904000 
141.24
45969400 
22.00
45961400 
20.00
45960300 
3.00
45901110 
5.41
45962010 
44.88
45983000 
111.43
45907010 
14.40
45901010 
87.97
45902010 
62.72
45914010 
6.00
45903400 
21.64
45904110 
78.00
45968000 
22.00
45904210 
16.00
45925010 
65.02
40969400 
25.00
44904200 
13.51
44901100 
6.26
44564000 
14.02
44907000 
10.70
44901000 
104.69
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 53/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
44902000 
67.06
44904100 
82.00
44903100 
33.87
44908000 
11.22
44903200 
33.05
44906000 
6.00
44903400 
22.04
44825400 
4.84
44801100 
5.69
44881000 
85.00
44805000 
19.12
44807000 
12.00
44801000 
67.06
44802000 
62.00
44804100 
62.00
44808000 
12.25
44825200 
11.11
44851000 
15.00
44868000 
15.29
44850000 
15.00
44866100 
4.84
44861000 
17.95
44804200 
14.25
44961400 
18.35
46181940 
12.00
46181950 
6.22
46120000 
3.50
45566100 
12.53
46181900 
16.00
46104110 
74.00
46115000 
3.00
46281100 
33.00
46266000 
4.41
46201010 
190.00
46281900 
22.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
25714000 
6.50
29121400 
5.00
21531400 
6.00
29614000 
5.00
21824000 
4.55
49481000 
85.00
49407000 
24.00
74002510 
67.00
49460200 
4.27
71605300 
8.00
71605100 
8.00
71653000 
6.50
71653400 
6.50
71607100 
6.00
71608001 
8.00
71641300 
10.00
71641400 
10.00
71641600 
10.00
71641700 
10.00
71641800 
10.00
71605200 
8.00
71642060 
8.50
71642070 
9.00
71615009 
9.00
71614001 
9.00
28155000 
39.00
28153100 
77.00
74002610 
67.00
28153201 
63.00
28153200 
63.00
28117010 
3.50
28153400 
19.00
28215100 
5.00
28214400 
5.00
29701300 
8.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 54/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
74002000 
235.00
23764010 
5.00
23914100 
4.50
25804160 
1.79
23924000 
78.00
25204200 
70.00
29054200 
98.00
29064000 
102.00
25804000 
90.00
79871055 
3.24
74002310 
87.05
46569000 
268.54
72109700 
29.63
71705000 
18.77
21534100 
24.00
21914110 
19.12
21654100 
24.00
22105100 
47.00
22843100 
43.50
22014110 
39.50
44669400 
11.11
44969400 
16.82
44369400 
17.09
44650000 
9.00
44460000 
16.00
44550000 
27.79
72106042 
6.88
29610100 
19.00
71521000 
12.00
45626010 
1.71
72109670 
26.51
72109660 
26.00
45626030 
2.83
72109680 
29.00
72109710 
26.78
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
45526032 
1.71
72109760 
31.14
72901000 
13.57
72106430 
39.01
72106440 
48.96
79870030 
4.00
72901002 
14.66
79870040 
4.19
43069200 
2.70
72106142 
6.88
72101272 
5.61
72106172 
5.61
21982600 
9.00
25281600 
15.00
73008200 
20.22
26582931 
2.70
21285901 
17.00
21982970 
17.00
27081900 
19.00
72200080 
5.00
44782160 
3.42
22681953 
3.50
24025923 
2.00
45771000 
2.00
22681957 
2.71
73008000 
21.99
73003200 
15.96
71531010 
10.53
44481960 
12.53
24881824 
3.50
22826133 
3.50
24981837 
5.19
21534010 
52.00
21914010 
55.00
23754621 
59.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 55/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
72502001 
117.29
29123200 
49.00
29053220 
38.00
29703200 
66.00
29603200 
54.00
23413200 
23.00
44303200 
27.79
28303200 
46.00
25803200 
32.00
23916000 
6.00
44606000 
5.69
21536000 
7.00
29606000 
12.00
21816000 
5.69
22846000 
6.00
44306000 
4.84
28306000 
12.00
29706000 
11.15
25806000 
4.50
22016010 
16.50
28317000 
4.00
29717000 
3.50
21817000 
3.50
29123400 
26.00
29603400 
26.00
29503400 
23.00
27703400 
22.00
44303400 
20.00
28303400 
14.00
29703400 
19.00
44410000 
12.13
29709000 
5.44
72509000 
90.22
44666000 
3.99
44966100 
4.84
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
44366100 
5.61
44966000 
4.70
44366000 
4.77
23611800 
13.00
72801000 
58.70
73003000 
25.74
73009100 
18.00
73003100 
19.49
21322000 
87.13
22809100 
100.00
71533255 
10.78
29085800 
65.00
71704240 
2.39
44561000 
23.96
44604200 
9.40
44304200 
14.25
44404200 
4.88
44504200 
14.25
44514300 
1.71
44561400 
26.51
29701200 
58.00
74002320 
26.00
71704000 
11.28
23911300 
5.44
21013000 
3.00
29613000 
9.50
23411300 
4.50
24613000 
5.50
22826132 
7.69
29122610 
3.11
44925300 
4.84
44625400 
2.50
27425300 
4.00
72107430 
4.00
44425000 
30.92
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 56/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
44925000 
44.88
29122540 
5.00
44625410 
2.50
79871162 
5.50
23755020 
39.00
23757020 
23.00
23751020 
105.00
22102020 
135.00
23730050 
75.00
22103020 
140.00
22105020 
125.00
23763020 
7.50
21922000 
12.00
21812200 
10.82
23912100 
15.00
72403200 
12.25
72403300 
9.34
72412000 
11.75
72413000 
20.66
72415000 
14.00
72403051 
9.00
72103310 
7.69
72106300 
9.40
72103010 
58.13
72106050 
110.00
72106090 
117.29
72106130 
122.65
72106135 
165.00
72104100 
125.00
72101120 
142.59
72102000 
320.29
72102300 
18.52
72102010 
321.24
44561200 
4.84
23781110 
14.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
23818140 
11.00
21982900 
11.50
29085140 
3.50
21081400 
2.50
27381410 
3.50
24681410 
2.50
21982620 
3.70
72103051 
76.50
72106340 
76.50
72103056 
76.50
72106350 
76.50
72103076 
68.84
72106500 
94.08
72106360 
83.63
72106520 
125.20
72106510 
124.94
72106370 
83.63
72106530 
125.20
72106120 
108.62
45571100 
6.88
23707020 
11.00
23818176 
5.50
45571000 
7.12
45260350 
3.99
72001010 
165.00
Engine manifolds - mufflers
23981520 
6.28
72103180 
39.01
Airplane Mufflers
BISG4046 
59.00
BISG4056 
115.00
BISG4091 
68.00
BISG4116 
70.00
SLIG2217 
33.92
SLIG2218 
31.86
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 57/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
23125000 
30.00
24625000 
18.58
GPMQ4168 
1.70
SLIG6014 
65.00
SLIG6015 
85.00
21125108 
9.50
22625103 
12.00
22628000 
25.00
TOPQ7917 
25.53
23981520 
6.28
22325020 
20.00
22325310 
5.50
22325100 
9.00
23325020 
22.00
23325100 
8.00
29122500 
59.00
PRLX1205P 
4.00
TOPQ7926 
37.00
TOPQ7920 
20.02
72103160 
35.00
72103150 
35.00
72106140 
48.00
72101270 
39.01
44625200 
7.83
72103180 
39.01
72108510 
32.00
72108520 
34.93
72108300 
26.77
72108310 
34.00
72108100 
28.00
72108110 
33.40
74003000 
165.00
88702550 
250.00
88702551 
75.00
88700644 
65.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
88700731 
75.00
88700821 
175.00
88700831 
75.00
88700720 
89.00
88700725 
125.00
PEFR1405 
4.50
TOPQ7915 
31.00
28325000 
73.25
PRLX1208G 
3.00
PRLX1207G 
2.50
72102010 
321.24
72103071 
66.74
Car Mufflers
72103520 
31.87
72103120 
35.00
72103110 
35.00
72106450 
39.00
72106460 
49.00
72103140 
34.93
72103160 
35.00
72103150 
35.00
72106140 
48.00
72106170 
34.68
72106180 
31.66
72101270 
39.01
72106150 
48.00
72106400 
48.00
72106410 
48.00
45226200 
35.00
72103180 
39.01
72106430 
39.01
72106440 
48.96
PEFR1405 
4.50
72107430 
4.00
72106050 
110.00
Best RC Shops - Stelios Koutsos - 29, D. Plakedias Str. - 15234 Athens Greece - +30 210 6834783
http://www.osengines.gr/
logo

Τιμοκατάλογος: Στυλιανός Κουτσός Μοντελισμός

O.S Engines

Σελίδα: 58/99
Δευτέρα 30 Μάρτιος, 2020
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
72106090 
117.29
72106135 
165.00
72103051 
76.50
72103071 
66.74
72103056 
76.50
72103076 
68.84
72106500 
94.08
72106360 
83.63
72106510 
124.94
72106370 
83.63
72106530 
125.20
72106120 
108.62
Helicopter Mufflers
HMXE3010 
90.20
0414-159 
174.15
0403-267 
70.00
88700337 
64.00
88700350 
59.00
88700356 
32.00
88700415 
71.57
88700544 
76.00
88700546 
79.00
88700994 
165.00
0402-050 
20.00
PEFR1405 
4.50
0402-603 
56.00
Engine Mounts
DAVG3005 
6.00
DAVG3006 
7.00
DAVG3010 
7.50
DAVG3015 
8.00
71908100 
13.45
DAVG3025 
8.50
71913100 
20.26
DAVG3045 
9.00
Ονομα Προϊόντος
Κωδικός
Με ΦΠΑ €
DAVG3050 
9.50